Ανοίξαμε φόρουμ... Πετάξτε με τα φτερά της πεταλουδίτσας για να το βρείτε!

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝΜε αφορμή τη χτεσινή παγκόσμια ημέρα των παιδιών:Στις 20 Νοεμβρίου του 1989 γεννήθηκε η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Convention on the Rights of the Child).


Η Σύμβαση είναι μια διεθνής συνθήκη ανθρωπίνων δικαιωμάτων που λέει πως όλα τα παιδιά γεννιούνται με βασικές ελευθερίες και δικαιώματα.

Μια τέτοια συνθήκη αποτελεί μια συμφωνία μεταξύ ανθρώπων ή κρατών όπου όλοι συμφωνούν να υπακούουν στον ίδιο νόμο. Η Σύμβαση καθορίζει το εύρος των δικαιωμάτων τα οποία οφείλουν να απολαμβάνουν τα παιδιά οπουδήποτε. Θέτει τις βασικές προϋποθέσεις για την ευημερία των παιδιών στα διάφορα στάδια της ανάπτυξής τους και είναι ο πρώτος παγκόσμιος, νομικά δεσμευτικός, κώδικας δικαιωμάτων των παιδιών στην ιστορία.


άρθρο 1: “…θεωρείται παιδί κάθε ανθρώπινο ον μικρότερο των δεκαοκτώ ετών,…”άρθρο 3: “Σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν στα παιδιά… πρέπει να λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη το συμφέρον του παιδιού.”άρθρα 7 & 8: “Το παιδί εγγράφεται στο ληξιαρχείο αμέσως μετά τη γέννησή του… και έχει το δικαίωμα … σε όνομα …εθνικότητα … τη διατήρηση της ταυτότητάς του…”


άρθρο 23: “Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν ότι τα πνευματικώς ή σωματικώς ανάπηρα παιδιά πρέπει να διάγουν πλήρη και αξιοπρεπή ζωή, σε συνθήκες οι οποίες εγγυώνται την αξιοπρέπειά τους …και διευκολύνουν την ενεργό συμμετοχή τους στη ζωή…”
Είστε εκπαιδευτικός, γονιός, επιμορφωτής και θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα δικαιώματα των παιδιών;

Δείτε το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό και ζητήστε αυτό που χρειάζεστε!

Μάθετε για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και προωθούν τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού:

Τα Παιδιά Γράφουν & Ζωγραφίζουντα Δικαιώματά τους

Σχολεία Υπερασπιστές των Παιδιών

Μακάρι τα επόμενα χρόνια που θα έρθουν να μπορέσουν όλα τα κράτη να συμβάλλουν για τα παιδιά!!!

___________________________

  • Εκτός της ζωγραφικής, μπορούμε να παίξουμε και με ασκησούλες γραμματικής για να γνωρίσουμε καλύτερα αλλά και να διαδώσουμε τα δικαιώματα των παιδιών. Παράδειγμα: Μαθαίνουμε να δίνουμε οδηγίες χρησιμοποιώντας τις εγκλίσεις του ενεστώτα:

Την οριστική:

Κάνουμε το καλύτερο για τα παιδιά.

Την υποτακτική:

Να κάνετε το καλύτερο για τα παιδιά.

Την προστακτική:

Κάνετε το καλύτερο για τα παιδιά.

Δοκιμάζουμε να συμπληρώσουμε τις εγκλίσεις που λείπουν στα παρακάτω:

1. Να θεωρείτε παιδί κάθε ανθρώπινο ον μικρότερο των 18 ετών.

2. Δεν κάνουμε διακρίσεις φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας θρησκείας ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης.

3. Αναγνωρίζετε το δικαίωμα του παιδιού στην εκπαίδευση.

4. Σε κάθε απόφαση που αφορά παιδιά, λαμβάνουμε υπόψη πρωτίστως το συμφέρον του παιδιού.

5. Να σέβεστε το δικαίωμα, την ευθύνη και το καθήκον που έχουν οι γονείς.

6. Μη στερείτε το δικαίωμα του παιδιού να χρησιμοποιεί τη δική του γλώσσα.

7. Δεν εκμεταλλευόμαστε οικονομικά τα παιδιά.

8. Εγγράφετε τα παιδιά στο ληξιαρχείο αμέσως μετά τη γέννησή τους.

9. Να μη χωρίζετε τα παιδιά από τους γονείς τους παρά τη θέλησή τους.

10. Αφήνουμε τα παιδιά να εκφράζουν ελεύθερα τη σκέψη τους.

11. Να μην επεμβαίνετε αυθαίρετα στην ιδιωτική ζωή του παιδιού.

12. Εμποδίζετε την απαγωγή, την πώληση και το δουλεμπόριο παιδιών για οποιοδήποτε σκοπό και με οποιαδήποτε μορφή.

13. Προστατεύουμε τα παιδιά από τραυματισμό ή κακοποίηση.

14. Να μην υποβάλλετε τα παιδιά σε σκληρές, απάνθρωπες ή εξευτελιστικές τιμωρίες.

15. Δίνετε πληροφορίες στα παιδιά που είναι σημαντικές για την ευημερία τους, από το ραδιόφωνο, τις εφημερίδες, βιβλία, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλες πηγές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε εδώ το σχόλιό σας κι εμείς θα φροντίσουμε το συντομότερο δυνατό να δημοσιευτεί.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ


Ακούσατε, ακούσατε!